Tjänster

Vi utför de flesta typer av markarbeten.

 • Husdräneringar

 • sättning av marksten och murar

 • anläggning av både nya och gamla trädgårdar

 • vatten & avlopp

 • infiltrationer

 • markbädd

 • grundarbeten för pooler

 • kabelschakter

 • Knackning betong: Hydralhammare till grävmaskinen till att knacka sönder betong-trappor, golv, murar mm.

 • Transport & försäljning av krossmaterial och matjord.

 • Snöröjning: 125 HK Traktor med vikplogg och snöskopa 2kbm

 • Traktorarb: 125 HK Traktor med lastare och 14 tons lastväxlarvagn (skattat besiktat, transporttillstånd för yrkesmässiga godstransporter på väg)

 • och mycket mer!!!

 

Vid hög arbetsbelastning hyrs kompentent personal in.  
Vi försöker alltid avsluta påbörjade projekt innan nya påbörjas, vilket gör att arbetet hos våra kunder går snabbt och smidigt och med ett bra resultat.

Vi sammarbetar med ett antal företag i entreprenadbranchen med mycket kompetent personal och maskiner i alla storlekar vilket gör att vi kan åta oss de flesta sorters markjobb.

Välkomna att kontakta oss med frågor, så skall vi försöka att svara på dem!