Vatten & Avlopp

Vi utför entrepreandarbeten så som:

  • Vatten & avlopp
  • infiltration
  • markbädd

Vi byter vatten, avloppsledningar, enskilda avlopp för ett eller flera hushåll. Vi sammarbetar med Grönhult markonsult AB (Sture Linderson) för projektering av vilken anläggning som är lämplig för er. Rotavdrag 30 procent på arbetskostnaden.