Husdränering - Dränering - Dräneringsarbeten

Vår specialitet är dränering och fuktisolering av hus vilket vi har stor kunskap & erfarenhet av.

När det gäller husdränering och fuktisolering är varje arbete unikt och det är ett flertal faktorer som styr både pris och arbetsförfarande. Ska källaren användas som bostadsutrymme eller förråd? Vilket tätskikt ska användas, Fuktspärrsmatta Delta Black Line eller isolerande material såsom Optidrainskivan.

Hur är tillgängligheten att komma fram med maskiner och material? Vilka återställningsarbeten ska utföras?

Vi kommer därför gärna ut på ett besök där vi går igenom arbetet och kontrollerar saker som framkomlighet, berg i området, kablar och ledningars placeringar, träd och buskar som skall behållas mm.

Vi presenterar dessutom lösningar för hur kunden skall kunna använda huset under arbetstiden utan för stora besvär.Efter som vi har traktor med en 14 tons tippvagn så brukar vi köra bort en stor del av schaktmassorna för att sorteras till återfyllningen, det innebär att man inte behöver lägga upp schaktmassor och förstöra hela tomten. Därefter lämnar vi en offert på hela jobbet om så önskas. Rotavdrag på 30 procent av arbetskostnaden.

Vi är certifierade  SG (säkra monteringar på grund) vilket innebär att vi har genomgått utbildning både teoretiskt och praktiskt. Vi dokumenterar våra dräneringsarbeten och det granskas av fuktspärrteknik. Kund erhåller ett dokument från oss med bilder på dräneringsarbetet och ett godkännande från fuktspärrteknik att vi som entreprenör följt deras anvisningar och utfört arbetet på ett korrekt sätt.

Dokumentet följer med huset och ökar värdet på ditt hus vid en försäljning.

fuktsparrteknik.se finns all information om material, tillvägagångsätt och Certifierade Entreprenörer.

Välkommen att kontakta oss för mer information om husdränering och Fuktisolering.